شرکت سبزینه تجارت: تولید کننده و واردکننده نهاده های کشاورزی
شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17

این محصولات سبب پخش یکنواخت سموم و کودهای محلول پاش در سطح برگهای گیاهان می شوند. سورفکتانت ها با این خاصیت ویژه خود بهره وری استفاده از سموم و کودهای کشاورزی را افزایش می دهند.

مشاهده همه 2 نتیجه