شرکت سبزینه تجارت: تولید کننده و واردکننده نهاده های کشاورزی
شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17

عناصری که بیشترین نسبت از مقدار غذای گیاهان را تشکیل می دهند، کودهای ماکرو نام دارند.

۰۵ تیر ۱۳۹۸
سیترونا N36

سیترونا N36

کود سیترونا N36، کودی مایع است که مقدار زیادی ازت قابل جذب به همراه مواد آلی و اسیدهای آمینه دارد.

۰۵ تیر ۱۳۹۸
رستان پتاسیم 20 درصد

رستان پتاسیم 20 درصد

مصرف کود رستان پتاسیم 20 درصد مانع از بروز علائم کمبود پتاسیم در گیاهان می شود.

۰۵ تیر ۱۳۹۸
سیترونا کلات پتاسیم

سیترونا کلات پتاسیم

سیترونا کلات پتاسیم سبزینه تجارت ترکیبی ویژه از پتاسیم و بنیان کلات کننده EDTA و اسیدهای آلی می باشد.

۰۵ تیر ۱۳۹۸
سیترونا پتاسیم فسفات

سیترونا پتاسیم فسفات

کود سیترونا پتاسیم فسفات تامین کننده عناصر پتاسیم و فسفر گیاه است. با درصد بالایی از جذب این دو عنصر توسط گیاه شاهد افزایش گلدهی و افزایش سایز میوه خواهیم بود.

۰۵ تیر ۱۳۹۸
سیترونا کلسیم 20

سیترونا کلسیم 20 درصد

سیترونا کلسیم 20 درصد با بالاترین میزان درصد کلسیم به همراه هیومیک اسید و فولیک اسید به تعادل اسیدهای آلی در گیاه کمک می کند.

۰۲ تیر ۱۳۹۸
سیترونا سولفو 80

سیترونا سولفو 80

سیترونا سولفو 80 که محتوی مقدار زیادی از عنصر گوگرد است، نقش مهمی در سنتز اسید آمینه های ضروری گیاه مانند سیستئین و متیونین که واحدهای سازنده پروتئین هستند دارد.

۰۱ تیر ۱۳۹۸
رستان کلسیم 10

رستان کلسیم 10 درصد

رستان کلسیم 10 درصد تاثیر مهمی در افزایش مقاوت میوه ها در برابر خسارات فیزیکی به میوه در هنگام برداشت دارد. این ماده خاصیت انبارداری میوه ها را بهبود بخشیده و از خسارات ناشی از ترک خوردگی می کاهد. علاوه بر این کلسیم 10 درصد رستان مقاومت گیاه را در برابر تنش های خشکی، شوری و یخ زدگی افزایش می دهد.