شرکت سبزینه تجارت: تولید کننده و واردکننده نهاده های کشاورزی
شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17
05 تیر 1398
سیترونا N36

سیترونا N36

کود سیترونا N36، کودی مایع است که مقدار زیادی ازت قابل جذب به همراه مواد آلی و اسیدهای آمینه دارد.

05 تیر 1398
رستان پتاسیم 20 درصد

رستان پتاسیم 20 درصد

مصرف کود رستان پتاسیم 20 درصد مانع از بروز علائم کمبود پتاسیم در گیاهان می شود.

05 تیر 1398
سیترونا کلات پتاسیم

سیترونا کلات پتاسیم

سیترونا کلات پتاسیم سبزینه تجارت ترکیبی ویژه از پتاسیم و بنیان کلات کننده EDTA و اسیدهای آلی می باشد.

05 تیر 1398
سیترونا پتاسیم فسفات

سیترونا پتاسیم فسفات

کود سیترونا پتاسیم فسفات تامین کننده عناصر پتاسیم و فسفر گیاه است. با درصد بالایی از جذب این دو عنصر توسط گیاه شاهد افزایش گلدهی و افزایش سایز میوه خواهیم بود.

05 تیر 1398
سیترونا کلسیم 20

سیترونا کلسیم 20 درصد

سیترونا کلسیم 20 درصد با بالاترین میزان درصد کلسیم به همراه هیومیک اسید و فولیک اسید به تعادل اسیدهای آلی در گیاه کمک می کند.

02 تیر 1398
سیترونا سولفو 80

سیترونا سولفو 80

سیترونا سولفو 80 که محتوی مقدار زیادی از عنصر گوگرد است، نقش مهمی در سنتز اسید آمینه های ضروری گیاه مانند سیستئین و متیونین که واحدهای سازنده پروتئین هستند دارد.

01 تیر 1398
رستان کلسیم 10

رستان کلسیم 10 درصد

رستان کلسیم 10 درصد تاثیر مهمی در افزایش مقاوت میوه ها در برابر خسارات فیزیکی به میوه در هنگام برداشت دارد. این ماده خاصیت انبارداری میوه ها را بهبود بخشیده و از خسارات ناشی از ترک خوردگی می کاهد. علاوه بر این کلسیم 10 درصد رستان مقاومت گیاه را در برابر تنش های خشکی، شوری و یخ زدگی افزایش می دهد.