در اثر کمبود کلسیم در مراحل اولیه نقاط سفید رنگ و شفاف بر روی نوک برگ و مابین رگ برگها ایجاد می شوند. در اثر کمبود کلسیم برگهای جوان نزدیک به شاخه ها بدشکل و چروکیده شده و در هم فرو می روند و لکه های قهوه ای و سیاه با حاشیه های نامنظم و پاره پاره ظاهر می شوند.

از دیگر نشانه های کمبود کلسیم مرگ و پوسیدگی شکوفه و گل و میوه است. تامین کلسیم به عنوان یک عنصر ضروری برای تولید محصولات کشاورزی با کیفیت ضروری است. به علت تحرک کم این عنصر و عدم توزیع یکنواخت در اندامهای مختلف گیاه کمبود آن در درختان میوه به وفور یافت می شود.

رستان کلسیم 10 درصد تاثیر مهمی در افزایش مقاوت میوه ها در برابر خسارات فیزیکی به میوه در هنگام برداشت دارد. این ماده خاصیت انبارداری میوه ها را بهبود بخشیده و از خسارات ناشی از ترک خوردگی می کاهد. علاوه بر این کلسیم 10 درصد رستان مقاومت گیاه را در برابر تنش های خشکی، شوری و یخ زدگی افزایش می دهد.

اهمیت و ویژگی های رستان کلسیم  10 درصد:

  • افزایش کیفیت و ماندگاری میوه ها
  • افزایش مقاومت در برابر تنشهای محیطی
  • جلوگیری از بیماری های فیزیولوژیکی (لکه تلخی، آبگزیدگی، اسکالد و …)
  • استحکام بافت گیاه و کاهش نفوذ سم به داخل بافتهای میوه