شرکت سبزینه تجارت: تولید کننده و واردکننده نهاده های کشاورزی
شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17

محرکهای رشد سبب تحریک گیاه برای ادامه طول دوره رویشی می شوند. از محرک های رشد به عنوان عوامل درونی استفاده می شود.

۲۲ دی ۱۳۹۸

سیترونا آمینو 25

سیترونا آمینو 25 درصد علاوه تقویت گیاه و برطرف کردن نیاز گیاه به آمینو اسید، گیاه را در برای تنشهای محیطی و غیر محیطی مقاوم می سازد. بیشتر بخوانید

۰۵ تیر ۱۳۹۸
سیترونا آلژکس

سیترونا آلژکس

کود سیترونا آلژکس شامل عصاره جلبک دریایی خالص است. جلبک دریایی دارای بیش از 70 نوع مواد معدنی، ویتامین ها، آنزیم ها و مواد طبیعی است. 

۰۵ تیر ۱۳۹۸
رستان آلگا

رستان آلگا70

رستان آلگا 70 حاوی عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوزوم است. امروزه استفاده از کودهای حاوی جلبک دریایی با توجه به دارا بودن خصوصیات و مواد ذخیره ای ویژه اهمیت بسیاری در کشاورزی پپیدا کرده است.

۰۵ تیر ۱۳۹۸
رستان آمینو 25

رستان آمینو 25

رستان آمینو 25 درصد علاوه تقویت گیاه و برطرف کردن نیاز گیاه به آمینو اسید، گیاه را در برای تنشهای محیطی و غیر محیطی مقاوم می سازد.

۰۱ تیر ۱۳۹۸
کلروفیل85

سیترونا کلروفیل 85

سیترونا کلروفیل 85 حاوی مقدار قابل توجهی از انواع آمینو اسیدها است. اسید آمینه‌ها به عنوان پیش ساز ترکیبات پروتئین شناخته می‌شوند. این مواد نقش مهمی در متابولیسم و رشد گیاه دارند. بیشتر بخوانید