کود سیترونا آلژکس شامل عصاره جلبک دریایی خالص است. جلبک دریایی دارای بیش از 70 نوع مواد معدنی، ویتامین ها، آنزیم ها و مواد طبیعی است.

کود سیترونا آلژکس شرکت سبزینه تجارت به عنوان رشد دهنده نیز عمل می کند. این کود با تقویت گیاهان سبب بهبود رنگ محصولات کشاورزی می شود. علاوه بر این سیترونا آلژکس با افزایش میزان کلروفیل در گیاه، مقاومت گیاه را در برابر یخ زدگی و شرایط تنش زا افزایش داده و با کمک به بهبود در عملکرد جذب مواد غذایی از خاک توسط ریشه ها عملکرد محصولات را افزایش می دهد.

 

 

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولمحلول پاشی (لیتر در هکتار)زمان مصرف
تمامی محصولات باغی و زراعی و سبزیجات0/5-1در طول دوره رشد و در زمان بروز تنش

 

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
16پتاسیم محلولW/W
1کلسیم محلولW/W
0/2منیزیم محلولW/W
1گوگرد محلولW/W
0/5آهن محلولW/W
0/005منگنز محلولW/W
0/0005مولیبدن محلولW/W
2آمینو اسید آزادW/W
16آلژنیک اسیدW/W