شرکت سبزینه تجارت: تولید کننده و واردکننده نهاده های کشاورزی
شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17

اولین قدم پس از برداشت محصول و پس از برگ ریزان محلول پاشی با ترکیبات فروت ست است.

این ترکیبات می توانند نقشی اساسی در تشکیل و تکامل تخمک و افزایش میزان گرده افشانی موثر در بهار سال بعد داشته باشند.

۰۵ تیر ۱۳۹۸
سیترونا روی بر ازت و آمینو اسید

سیترونا روی، بر، ازت و آمینو اسید

فروت ست سیترونا روی، بر، ازت و آمینو اسید شرکت سبزینه تجارت کودی به صورت پودری و با فرمولاسیونی ویژه است که دقیقا بر اساس نیاز جوانه زایشی ساخته شده است.

۰۵ تیر ۱۳۹۸
سیترونا زینکوبر

سیترونا زینکوبر+نیتروژن

شرکت سبزینه تجارت با توجه به لزوم تغذیه خوب پس از برداشت و همچنین پیش از آغاز فصل رشد محصول سیترونا زینکوبر+نیتروژن را با فرمولاسیونی ویژه به بازار ارائه کرده است.