رستان آلگا 70 حاوی عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوزوم است. امروزه استفاده از کودهای حاوی جلبک دریایی با توجه به دارا بودن خصوصیات و مواد ذخیره ای ویژه اهمیت بسیاری در کشاورزی پپیدا کرده است.

عصاره جلبک دریایی حاوی برخی مواد مغذی، برخی هورمون های گیاهی، آمینو اسیدها، پلی ساکاریدها، بتائین ها، ترکیبات آنتی اکسیدانی، سیدروفورها و … می باشد.

رستان آلگا 70 نیز ترکیبی عالی از اسیدهای آمینه و مواد آلی غنی شده با ازت و پتاسیم است که می تواند به عنوان یک ضد استرس در تولید محصولات کشاورزی استفاده شود.

آلژینیک اسید موجود در این محصول که عامل کلات کننده عناصر است موجب افزایش جذب عناصر غذایی و تحریک رشد طبیعی گیاهان می شود.

 

 

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (لیتر در هکتار)محلول پاشی (لیتر در هکتار)زمان مصرف
انواع محصولات باغی و زراعی5-72-3اوایل فصل رشد

بعد از تشکیل میوه

بعد از شرایط استرس زا

 

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهزمان مصرف
20عصاره جلبک دریاییW/W
40ماده آلیW/W
3آلژنیک اسیدW/W
2نیتروژن کلW/W
5پتاسیم محصولW/W