شرکت سبزینه تجارت: تولید کننده و واردکننده نهاده های کشاورزی
شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17
۰۲ تیر ۱۳۹۸
صابون محلول پاشی رستان

صابون محلول پاشی رستان

صابون محلول پاشی رستان حاوی عصاره آنغوزه با اثر دورکنندگی حشرات به همراه ازت و پتاسیم قابل جذب، به عنوان مکمل غذایی جهت تقویت گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.

۰۲ تیر ۱۳۹۸
لیویار سورفکتانت 48

لیویار سورفکتانت 48

سورفکتانت 48 لیویار، سورفکتانتی غیر یونی است. شرکت سبزینه تجارت این محصول را با هدف بهبود صابون های محصول پاش مرسوم  این مصول را با فرمولی کارامدتر به بازار ارائه کرده است.