گیاه زعفران به دلیل داشتن ساختار فیزیولوژکی خاص تغذیه متفاوتی دارد. تغذیه درست و به موقع در زعفران سبب افزایش عملکرد و کیفیت محصول می شود.

تغذیه مناسب شیمیایی با کلیه عناصر مورد نیاز بلافاصله بعد از برداشت گل، از اهمیت خاصی برخوردار است. تامین مناسب تغذیه منجر به تقویت بنه مادری و بنه های مشتق می شود و محصول تولیدی از لحاظ کیفی و کمی، در وضعیت خوبی قرار خواهند گرفت.

تاریخ برداشت و کاشت بنه ها

بهترین تاریخ کاشت مزرعه زعفران از ۵ تیر شروع شده و تا ۲۰ تیر ادامه دارد.

آبیاری

تاریخ اولین آبیاری با توجه به اقلیم مناطق مختلف متفاوت می باشد. اولین آبیاری از تاریخ ۵ مهر تا ۱۰ آبان انجام میگیرد. باید توجه داشت آبیاری قبل از این تاریخ مشکلاتی را برای زعفران به جهت رویش برگ ها ایجاد میکند و برداشت مشکل می شود.

آبیاری اول یا بسار آب (آبیاری برای کاشت): این آبیاری که قبل از شیار و خراش دادن (رنده زنی) سطح زمین صورت می گیرد برای شروع رشد و تسهیل در گل دهی بوته است. تاریخ این آبیاری بسیار مهم می باشد و اگر به موقع انجام شود ابتدا گلها از خاک خارج می شوند و بعد رشد سبزینه ای شروع می شود. در غیر این صورت اگر رشد سبزینه و گل با هم صورت گیرد چیدن گل را با مشکل مواجه می کند. بهتر است این آب سنگین انجام شود. در آبیاری اول باید از شیب تدریجی کاهش دما اطمینان حاصل کرد.

آبیاری دوم یا زائیج آب: پس از برداشت گل و ظاهر شدن برگها صورت می گیرد. این آبیاری حدود یک ماه پس از آبیاری اول انجام می شود.
آب آخر یا زرد آب :آبی است که در پایان فصل رویش ( اردیبهشت ماه ) داده می شود.

آبیاری سوم یاکولش آب: آبی است که بعد از وجین و پخش کود به زمین داده می شود.

شرایط مساعد برای کشت زعفران

  • بهترین بافت خاک برای زعفران، لومی شنی می باشد.
  • حد مطلوب  آهک (T.N.V) ، برای زعفران، زیر ۱۰ درصد می باشد.
  • حد مطلوب شوری خاک و آب (E.C) ، کمتر از ۲ می باشد.
  • اصلاح شوری آب امری تقریبا ناممکن است. بنابراین در آبهای شور کشت زعفران جز اتلاف سرمایه چیزی نیست!
  • جذب عناصر غذايي تا حد زیادی وابسته به PH خاک است. حد مطلوب PH در مزارع زعفران، ۵/۶ تا ۷ است. در pH بالای ۸ جذب عناصر به خصوص آهن و سایر ریزمغذی ها، تقریبا صفر است!

توجه:

در صورت امکان از کود دامی فراوری نشده در مزرعه استفاده نشود. چراکه با افزایش pH خاک و افزایش سطح بیماری خاکزی، زعفران را با مشکل مواجه میکند. بهترین راه کنترل pH خاک مزارع زعفران، استفاده از کودهای دامی فرآوری شده می باشد.

توجه:

برنامه غذایی بر اساس محصولات شرکت به صورت کلی و عمومی ارائه شده است. با توجه به آنالیز خاک و وضعیت کشت، میتوانید جهت توصیه های دقیق تر به کارشناسان شرکت سبزینه تجارت ترنج کویر مراجعه کنید.