رستان سه گانه مخلوط با فرمولاسیون ویژه حاوی نسبتهای متناسب آهن، روی و منگنز به صورت فرم کلات شده است. از این کود می توان برای جلوگیری از بروز علایم این سه عنصر استفاده کرد. کمبود سه عنصر روی، آهن، منگنز در گیاه علائم مشابه نکروزی ایجاد می کنند.

رستان سه گانه مخلوط ضمن افزایش بهره وری تولید به گیاهان کمک می کند که بتوانند فصل باردهی را با شرایطی مناسب پشت سر بگذارند.

با توجه به کم بودن عناصر آهن، روی و منگنز در خاک های قلیایی کشور، مصرف کود رستان سه گانه مخلوط نقش مهمی در افزایش میزان فتوسنتز و در نتیجه افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی دارد.

 

اهمیت و ویژگی های رستان سه گانه مخلوط:

  • افزایش سنتز کلروفیل و فتو سنتز و در نتیجه افزایش رشد، گلدهی و باردهی محصول.
  • افزایش مقدار و اندازه و بهبود رنگ و طمع میوه.
  • تحریک هورمونهای رشد و حفظ تعادل رشد رویشی و زایشی.
  • رفع سریع علائم کلروز.
  • ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی.

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (لیتر در هکتار)محلول پاشی (لیتر در هکتار)زمان مصرف
میوه، مرکبات، پسته و انگور3-63در تمامی مراحل رشد به جز زمان گلدهی تا قبل از شروع خزان
غلات و برنج3-52-3از مرحله 6 تا 8 برگی به بعد
حبوبات و صیفی جات3-52-3از ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت

 

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
3آهن محلولW/W
3روی محلولW/W
2منگنز محلولW/W