کود مرغی مایع یک منبع عالی از مواد مغذی است که با درصد بالای ماده آلی و PH اسیدی باعث اصلاح خاکهای قلیایی و در نتیجه جذب بیشتر عناصر از خاک می شود. در فراوری این محصول شرکت سبزینه تجارت توجه فراوانی دارد تا علاوه بر افزایش غلظت این کود خواص طبیعی آن نیز حفظ شود.

با این فرایند کودهای مرغی تولیدی در شرکت سبزینه تجارت از بسیاری از کودهای معمول در بازار بسیار غنی تر و باکیفیت تر تولید می شود.

استفاده از این کود در زمین های زراعی خالی از مواد آلی توصیه می شود.

اهمیت و ویژگی های کود مرغی مایع:

  • بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک.
  • افزایش فعالیت میکرو ارگانیسم های مفید خاک.
  • تحریک فعالیت ریشه و قابلیت دسترسی عناصر در گیاه.
  • بهبود رشد و افزایش بهره وری در تولید.
  • کمک به افزایش اثر بخشی سایر کودهای کشاورزی.

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (لیتر در هکتار)محلول پاشی (لیتر در هکتار)زمان مصرف
درختان میوه202در طول دوره رشد
گیاهان زراعی15-203در طول دوره رشد
صیفی جات203در طول دوره رشد

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهنده واحد
4نیتروژن کلw/w
3فسفر قابل استفادهw/w
4پتاسیم محلولw/w
1000 ppmآهن محلولw/w
5000 ppmروی محلولw/w
1000 ppmمس محلولw/w
1000 ppmمنگنز محلولw/w
3فولویک محلولw/w
2هیومیک اسیدw/w