امروزه کودهای هیومیک و فولویک اسید به دلیل ویژگی های منحصر به فرد فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی موثر در خاک و در نتیجه گیاه، کاربرد فراوانی در کشاورزی دارند.

در بسیاری از مناطق ایران به دلیل ساختار نامناسب خاکدانه ها تولید محصولی پربازده و با کیفیت مشکل است. با توجه با این مهم شرکت سبزینه تجارت کود رستان هیومیک را به بازار ارائه کرده است. رستان هیومیک می تواند ظرفیت تبادل کاتیونی خاک را بالا ببرد و با این اثر باعث حاصلخیزی خاک شود. در این فرایند استفاده از رستان هیومیک می تواند عناصری که برای گیاه فرمی غیر قابل جذب دارند را در اختیار گیاه قرار دهد.

کود رستان هیومیک با دارا بودن مقادیر فراوانی از هیومیک اسید و فولویک اسید باعث اصلاح و تعدیل PH خاک می شود. با استفاده از این کود جمعیت میکرو ارگانیسم های خاک افزایش یافته و این افزایش باعث کلات شدن عناصری که در حالت عادی از دسترس گیاه خارج هستند می شود.

رستان هیومیک ترکیبی مناسب جهت بهسازی و باروری خاک در کشتهای زراعی، باغی و گلخانه ای است. این محصول در زمین های زراعی که از مواد آلی فقیر هستند توصیه می شود.

ویژگی های رستان هیومیک:

  • بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک.
  • افزایش عملکرد و کیفیت محصول زراعی و باغی.
  • افزایش جمعیت میکرو ارگانیسم های خاک.
  • افزایش بازدهی مصرف سایر کودها.

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (لیتر درهکتار)محلول پاشی (لیتر در هکتار)زمان مصرف
درختان میوه202-3در طول دوره رشد
گیاهان زراعی202-3در طول دوره رشد
صیفی جات5-72-3در طول دوره رشد

تجزیه ضمانت شده:

درصد عنصرمواد تشکیل دهندهواحد
12هیومیک اسیدw/v
4فولویک اسیدw/v
3پتاسیم محلولw/v