درختان هسته دار از مهم ترین محصولات باغی کشور می باشد. از مهمترین آن ها می توان به گیلاس، آلبالو، شلیل، آلو ، زردآلو و… می توان اشاره کرد.

به دلیل آهکی بودن خاک کشور جذب عناصر غذایی به ویژه عناصر ریز مغذی سبب اختلال در روند ساخت و تولید قند، پروتئین و مواد آلی در گیاه می شود. این امر سرعت رشد درختان را کاهش داده و در نهایت باعث کاهش و ضعف شدید درختان می شود.

برخی از علائم ظاهری کمبود عناصر غذایی مانند روی و بر به شکل بیماری پدیدار می گردد.

درختانی که با کمبود بر مواجه هستند به دلیل ریزش شکوفه ها در بهار از عملکرد بسیار پایینی برخوردار هستند. استفاده از ترکیب کودی فروت ست (روی ، بر، ازت) در زمان متورم شدن جوانه ها و پس از برداشت محصول، امری لازم و ضروری به نظر می رسد.

جهت افزایش سایز و طعم و عطر میوه علاوه بر عناصر ریز مغذی می توان از کودهای پتاسیم استفاده کرد.

کلسیم در جلوگیری از نرم شدن زودهنگام و افزایش عمر ماندگاری میوه از زمان فندقی شدن می تواند موثر واقع شود.

تغذیه مناسب سبب افزایش گلدهی، جلوگیری از ریزش گل، تشکیل میوه و افزایش کیفیت و ماندگاری محصول و حتی موجب مقاومت گیاهان در برابر آفات و بیماری ها می گردد.

عواملی چون تنش دمایی و خود ناسازگاری به ویژه در درختان گیلاس، سبب کاهش تولید میوه می شود.

آبیاری:

دوره های آبیاری و نیز مقدار آبیاری در درختان هسته دار در تولید بهینه محصول نقش بسیار پراهمتی دارد. حجم آبیاری سنگین در دوره های طولانی با زهکشی زیاد، عناصر غذایی را از دسترس گیاه خارج کرده و درختان دچار فقر غذایی خواهند شد.

توجه:

برنامه غذایی بر اساس محصولات شرکت به صورت کلی و عمومی ارائه شده است. با توجه به آنالیز خاک و وضعیت کشت، می توانید جهت توصیه های دقیق تر به کارشناسان شرکت سبزینه تجارت ترنج کویر مراجعه کنید.