دانه های روغنی در صنعت کشاورزی محصولی استراتژیک به شمار می آیند. به علت کاربرد فراوان این محصولات در تغذیه انسان و کنجاله آن در تغذیه دام و طیور و مصارف متعدد صنعتی، این محصولات از جایگاه ویژه ای در بخش کشاورزی کشور برخوردار هستند. استفاده از برنامه غذایی مناسب که افزایش بازدهی محصول را در پی داشته باشد امری لازم و ضروری است. در کشت این محصولات تغذیه مناسب سبب افزایش گل دهی، جلوگیری از ریزش و به هدر رفت دانه ها می شود.

نقش عناصر غذایی

نيتروژن عملكرد دانه را ازطريق افزايش تعداد شاخه و جوانه درگياه تحت تاثير قرار مي دهد. تعداد شاخه هاي گل دهنده با كاربرد نـیتـروژن افزايش مي یابد. همچنين نيتروژن طول دوره گلدهي را زياد كرده و باعث افزايش وزن خشك كل و تعداد و وزن خشک غلاف می گردد.

مصرف گوگرد باعث افزایش عملکرد دانه و تعداد غلاف در بوته می شود. بر اثر کمبود این عنصر غلاف‌ها به کندی تشکیل شده و معمولاً کوچک می می مانند. همچنین ممکن است کمبود این عنصر باعث شود که غلاف ها با دانه‌های چروکیده به طور ناقص پر شوند و یا غلاف‌ها دارای دانه کمتر یا خالی باشند.

میکرو المنتهایی مانند آهن و روی جهت رشد گیاه و افزایش فرایندهای فیزیولوژیک مانند فتوسنتز ضروری است.

توجه:

برنامه غذایی بر اساس محصولات شرکت به صورت کلی و عمومی ارائه شده است. با توجه به آنالیز خاک و وضعیت کشت، میتوانید جهت توصیه های دقیق تر به کارشناسان شرکت سبزینه تجارت ترنج کویر مراجعه کنید.