پتاسیم باعث سوخت و ساز ازت، تشکیل پروتئین در گیاه، افزایش فتوسنتز و تنظیم کار روزنه های برگ می شود (در زمانی که نیاز به از دست دادن آب به صورت بخار یا قطره داشته باشد، روزنه برگ باید باز شود و در شرایط دیگر باید بسته باشد).

نقش پتاسیم

 • پتاسیم باعث سوخت و ساز مواد هیدروکربنه می شود.
 • پتاسیم باعث بهبود انبارداری میوه ها می شود.
 • پتاسیم باعث ایجاد دیواره ی سلولی محکم و زخیم در میوه ها می گردد و همین مسئله باعث می شود که طول عمر انبارداری میوه ها و کیفیت آنها افزایش یابد.
 • پتاسیم باعث کاهش بیماری های قارچی در گیاهان می شود. زیرا پتاسیم باعث غلیظ تر شدن شیره سلولی گیاه شده، در نتیجه تعرق گیاه کم می گردد و رطوبت کمتری در سطح برگ بوجود می آید. در نتیجه شرایط محیطی نامساعدی برای بیماری های قارچی ایجاد می گردد و از فعالیت قارچ ها کم می شود.
 • پتاسیم، افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی را افزایش داده و باعث افزایش غلظت شیره سلولی و  پایین آمدن نقطه ی انجماد و مقاومت گیاه به سرما می گردد.
 • پتاسیم عنصری است که در قابل جذب نمودن سایر املاح و خوش‎طعمی و خوش‎رنگی میوه‎ها موثر است و برای تولید میوه با كیفیت بالا، بسیار ضروری است.
 • پتاسيم در گیاه جزو عناصر متحرك است و در غلظت هاي بالا مورد نياز می‎باشد. فراوانی نیتروژن، فسفر و یا كلسیم می‎تواند كمبود پتاسیم را به همراه داشته باشد.

علائم کمبود پتاسیم

 • در کمبود پتاسیم، نوک برگ ها و حاشیه آنها در برگ های پایینی دچار سوختگی می گردد که به آن اصطلاحاً نوک سوختگی یا لب سوختگی گفته می شود.
 • پتاسیم در ایجاد مقاومت به خشکی گیاه نقش دارد و زمانی که کمبود پتاسیم در گیاه بوجود آید تشنگی گیاه سریع تر خودش را نشان می دهد و گیاه سریعاً پژمرده شده و شادابی خود را از دست می دهد.
 • علائم کمبود پتاسیم در میوه خیار باعث کوتاه، چاق و نوك كشيده ‎شدن آن یا اصطلاحا دوکی شدن میوه می‎شود.
 • گیاهانی که با کمبود پتاسیم مواجه می‌شوند کم‌ رشد بوده و معمولا نسبت به بیماری‌ها حساس‌تر هستند.