پنبه از محصولات گرانبها و پر ارزشی است که از نظر اقتصادی موقعیت خاصی در جهان امروزی به دست آورده است. در این زمینه کشور ایران نیز از نظر شرایط اقلیمی یکی از مساعدترین مناطق برای کشت و تولید پنبه است.پنبه به شوری خاک مقاوم بوده و گرما دوست است. این گیاه به دلیل دارا بودن ریشه عمیق و وجینی بودن زراعت آن، جایگاه ارزنده ای در تناوب زراعی داشته و ضمن بهبود وضعیت خاک، عملکرد محصول بعدی بویژه گندم را افزایش می دهد.

pH مناسب خاک برای کشت پنبه بين ۵/۵ تا ۸، و بهترين خاک براي اين زراعت خنثي است. خاكهاي رسي و آهكي، ليموني و رسي ليموني و شني هوموسي عميق، مناسب كاشت پنبه مي‌باشند. پنبه نسبت به شوري خاک تا حدي مقاوم است.

آبیاری:

پنبه گياهي است كه درخاكهاي حاصلخيز با رطوبت فراوان تمايل به رشد رويشي زياد داشته و تنش رطوبتي ملايم و طولاني، رشد رويشي را كنترل و باعث تحريك گلدهي به موقع گياه مي‌شود. بدست آوردن عملكرد قابل قبول بستگي به توازن بين رشد رويشي و توليد قوزه دارد. بطور كلي آبياري زراعت پنبه داراي چهار مرحله مشخص است:

  • آبياري قبل یا هنگام كاشت.
  • از زمان جوانه زدن تا هنگام گل دادن.
  • ‌ در دوران گلدهي و رشد و تشكيل قوزه‌ها.
  • در موقع باز شدن قوزه‌ها.

عناصر غذایی

نیتروژن: این عنصر بیش از هر عنصر دیگری می تواند باعث افزایش محصول پنبه شود. نیاز نیتروژن تقریبا ۴۵ روز بعد از جوانه زنی تا ۲ هفته از ظهور اولین گل به حداکثر خود می رسد. تامین مقدار مناسب در این مرحله حائز اهمیت است.

فسفر: این عنصر باعث می شود درصد شکوفه ها در طول دو هفته اول گلدهی تشکیل شود.این مسئله باعث جلو انداختن گلدهی گیاه و زودرسی محصول خواهد شد.

پتاسیم: این عنصر در گیاه پنبه موجب افزایش مقاومت به امراض قارچی می شود. نیاز گیاه به پتاسیم از زمان تشکیل گل شروع شده و تا رشد قوزه ها ادامه دارد. بیشترین نیاز به پتاسیم زمانی است که قوزه ها در حال رشد هستند.

کلسیم: کلسیم یکی از عناصر ضروری در تغذیه پنبه است.کمبود این عنصر سبب شکستگی دمبرگ ها و توقف رشد و ریزش برگها و محدود شدن رشد و توسعه گیاه می شود.

منیزیم: این عنصر باعث کاهش موثر رنگ قرمزی برگ شده و در نتیجه به باز شدن قوزه ها کمک میکند.

گوگرد: گیاه پنبه نسبت به سابر گیاهان نیاز بیشتری به گوگرد دارد.

عناصر میکرو: عناصر کم مصرف به مقدار کم مورد نیاز هستند و فقدان آنها باعث اثرات نامطلوبی می شود. استفاده از کودهای آهن به ویژه در خاک های آهکی لازم و ضروری است. شایع ترین کمبود عناصر ریز مغذی مربوط به روی است که آن نیز به دلیل عدم جذب در خاک های آهکی زمین های کشت می باشد. پنبه بیش از سایر گیاهان به بر نیاز دارد و اثر آن تقریبا شبیه اثر کلسیم است. تامین مقدار کافی آن به خصوص هنگام گلدهی و قوزه دهی ضروری است. بهترین زمان محلول پاشی عناصر ریز مغذی از شروع اولین گلدهی تا سه هفته پس از آن می باشد.

توجه:

برنامه غذایی بر اساس محصولات شرکت به صورت کلی و عمومی ارائه شده است. با توجه به آنالیز خاک و وضعیت کشت، می توانید جهت توصیه های دقیق تر به کارشناسان شرکت سبزینه تجارت ترنج کویر مراجعه کنید.