در کلیه کودهای سیترونا N-P-K منابع ازت آمونیوم، نیترات و اوره استفاده شده است. این کودها غنی شده با عناصر میکرو (آهن، روی، منگنز و مس و …) به صورت کلاته شده و حاوی آمینو اسید، اسید هیومیک و جلبک دریایی هستند.

گیاهان از مراحل ابتدایی رشد، گلدهی، میوه دهی و به طور کلی انجام عملکردهای زیستی به خصوص فتوسنتز و مقابله با استرس و تنش ها نیازمند عناصر مختلفی هستند. از بین این عناصر، ازت، فسفر و پتاسیم نقش مهمی در چرخه زندگی گیاه دارند.

استفاده از کودهای سیترونا N-P-K شرکت سبزینه تجارت، که دارای فرمولاسیون مختلف نیز هستند می توانند حتی در شرایط سخت باعث جذب حداکثری عناصر غذایی مورد نیاز گیاه شوند. آمینو اسید موجود در این کودها می تواند باعث جذب تدریجی و ماندگاری کود در درازمدت و همچنین جلوگیری از آبشویی مواد غذایی خاک شود.

دستورالعمل مصرف:

نوع محصولآبیاری (کیلوگرم در هکتار)محلول پاشی (کیلوگرم در هکتار)زمان مصرف
درختان میوه10-152-3در طول مراحل رشد رویشی، از زمان فندقی شدن میوه تا پس از برداشت
گیاهان زراعی10-152-3در طول مراحل رشد زایشی و رویشی
صیفی جات10-152-3در طول مراحل رشد رویشی، از زمان تشکیل میوه تا یک هفته قبل از برداشت
گیاهان گلخانه ای2-31-3در طول مراحل رشد رویشی، زایشی تا برداشت

شرکت سبزینه تجارت محصولات N-P-K خود را با فرمولاسیون زیر و در بسته های 10 کیلویی به بازار عرضه می کند:

انواع کودهای N-P-K:

کود کامل N-P-K سیترونا  20-20-20این کود در زمان رشد گیاهان به کار می رود و نیاز گیاه را در این زمان به سرعت فرآهم می کند.
کود کامل N-P-K سیترونا 36-12-12این کود ترکیبی مناسب برای اوایل دوره رشد زایشی و افزایش عملکرد محصول می باشد.
کود کامل N-P-K سیترونا 30-5-15این کود دارای درصد بالایی پتاسیم ترکیبی ایده آل جهت افزایش گل و افزایش باردهی، تسریع در رسیدن میوه، درشت نمودن و رنگ آوری محصولات است. علاوه بر این از این کود می توان برای رشد عمومی بوته و افزایش عملکرد در واحد سطح استفاده کرد.
کود کامل N-P-K سیترونا 10-52-10این کود دارای بالاترین درصد فسفر جهت افزایش ریشه زایی و گلدهی استفاده می شود.
کود کامل N-P-K سیترونا 34-52-0این کود (مونو فسفات پتاسیم) بهترین منبع تامین فسفر و پتاسیم است و برای یکنواختی شکوفه ها، تسریع فتوسنتز و توسعه ریشه در اوایل فصل رشد بکار می رود. علاوه بر این استفاده از این کود برای افزایش رنگ و بهبود طعم میوه موثر است.
کود کامل N-P-K سیترونا 0-44-18این کود (اوره فسفات) موجب همزمان رشد گیاهان و توسعه ریشه می شود.
کود کامل N-P-K سیترونا 50-0-0این کود (سولوپتاس) می تواند با کاهش PH خاک در منطقه ریشه به جذب بهتر عناصر غذایی کمک کرده و موجب افزایش کیفیت و رنگ پذیری، طعم و درشتی میوه شود.