شرکت سبزینه تجارت: تولید کننده و واردکننده نهاده های کشاورزی
شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17
02 تیر 1398
صابون محلول پاشی رستان

صابون محلول پاشی رستان

صابون محلول پاشی رستان حاوی عصاره آنغوزه با اثر دورکنندگی حشرات به همراه ازت و پتاسیم قابل جذب، به عنوان مکمل غذایی جهت تقویت گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.

02 تیر 1398
لیویار سورفکتانت 48

لیویار سورفکتانت 48

سورفکتانت 48 لیویار، سورفکتانتی غیر یونی است. شرکت سبزینه تجارت این محصول را با هدف بهبود صابون های محصول پاش مرسوم  این مصول را با فرمولی کارامدتر به بازار ارائه کرده است.