تغذیه بهینه درختان میوه شرط اصلی بهبود کمی و کیفی محصولات است. هر عنصر باید به اندازه کافی و با رعایت تعادل و تناسب میان همه عناصر غذایی در دسترس گیاهان قرار گیرد.

عملکرد درختان دانه دار (سیب، گلابی و به) مستلزم مقدار کافی عناصر غذایی قابل جذب برای درختان می باشد. به دلیل آهکی بودن خاک کشور، حلالیت پایین عناصر ریز مغذی، بالا بودن pH خاک، بیکربناته بودن آب آبیاری و فقر مواد آلی در خاک، جذب عناصر غذایی در درختان با مشکل مواجه می شود. بنابراین وجود برنامه غذایی مناسب در بهبود کیفیت محصولات لازم و ضروری می باشد.

آبیاری درختان دانه دار:

بیشتر محققان بر این عقیده اند که تامین مقدار مطلوب آب، احتمال آلوده شدن سیب را به بیماری های انباری کمتر می کند.

دوره رشد مراحل بحرانی از نظر تامین آب عبارتند از:

  • مرحله گل دهی.
  •  مرحله تشکیل.
  •  مرحله ایجاد جوانه های گل.
  •  مرحله رسیدن.

تاکید می شود در مواردی که رشد سبزینه ای یا رویش گیاهی شدید است مراقبت شود تا آبیاری بیشتر از مقدار مصرف درختان نباشد. در این وضعیت محدود کردن آبیاری می تواند ایجاد جوانه ها را بهتر و آسانتر سازد. این مساله در مرحله رسیدن میوه ها نیز وجود دارد. آبیاری زیاد در این مرحله کیفیت میوه را کاهش می دهد.

دلایل ریزش میوه در درختان دانه دار:

ریزش گل ها و میوه های جوان در گونه های مختلف درختان یک امر طبیعی بوده به طوری که در درختان میوه های دانه دار فقط ۵ تا ۸ درصد از گلها به میوه تبدیل می شوند. بخشی از این ریزش قابل کنترل بوده و بخش دیگر به دلایل فیزولوژکی قابل کنترل نیست. ریزش در درختانی که دارای میوه ای کوچک هستند مشکلی ایجاد نمی کند اما ریزش قبل از برداشت در میوه های درختانی مانند سیب و گلابی و.. می تواند موجب تلفات سنگین گردد.

ریزش اول میتواند به دلیل سال آوری و تنش های محیطی باشد که با تغذیه مناسب در سال قبل و استفاده از ضد تنش ها و ایجاد مقاومت طبیعی در درختان تا حدی میتوان این ریزش را کنترل کرد. همانند استفاده از کودهای فروت ست و استفاده از عصاره جلبک دریایی.

دومین ریزش در اواسط خرداد ماه و اوایل تیر ماه صورت می گیرد. از دلایل این ریزش می توان به تشکیل میوه زیاد و عدم توانایی تغذیه و پر کردن تمامی میوه ها توسط درخت اشاره کرد. ریزش میوه ها تشکیل شده در این مرحله را تنک کردن طبیعی توسط درخت گفته می شود. این مرحله استفاده از برنامه غذایی مناسب و به موقع می تواند به حداقل مقدار ریزش رسید.

سومین مرحله ریزش در اواسط تابستان اتفاق می افتد. از دلایل ریزش میوه های رسیده می توان به کمبودهای غذایی و تنش های نابهنگام دمایی اشاره کرد. در این مرحله نیز تا حدی با تغذیه درست و رعایت کردن دوره های آبیاری می توان مانع ریزش خسارت زا شد.

توجه:

برنامه غذایی بر اساس محصولات شرکت به صورت کلی و عمومی ارائه شده است. با توجه به آنالیز خاک و وضعیت کشت، می توانید جهت توصیه های دقیق تر به کارشناسان شرکت سبزینه تجارت ترنج کویر مراجعه کنید.