روند شاخص قیمت جهانی کود

Description: Fertilizer Index; 2016 = 100; includes DAP; Potash; UREA –Units: UREA
Validate


جدول شاخص قیمت جهانی کود


روند قیمت جهانی کودهای ازته


روند قیمت جهانی کودهای فسفاته


روند قیمت جهانی کودهای پتاسه


روند قیمت جهانی کود NPK


جدول قیمت های جهانی کودهای شیمیایی


توضیحات مکمل

قیمت های جهانی بر حسب دلار آمریکا برای هر تن است.

به جز اروپا که بر حسب یورو برای هر تن است.

سال پایه شاخص قیمت جهانی کود 2016 است. این شاخص بر حسب قیمت کودهای دی آمونیوم فسفات، پتاس و اوره محاسبه شده است.


برخی از مواد اولیه کودهای مرسوم شیمیایی عبارتند از:

 • اوره فسفات
 • سولفات پتاسیم
 • سیترات پتاسیم
 • کربنات پتاسیم
 • دی آمونیوم فسفات
 • کلرور پتاس
 • کلرور فریک
 • گلایسین
 • مونو آمونیوم فسفات
 • مونو سدیم فسفات
 • مونو پتاسیم فسفات
 • نیترات کلسیم
 • نیترات سدیم
 • نیترات پتاسیم
 • نیترات سرب
 • نیترات منیزیم
 • نیترات روی
 • نیترات مس
 • نیترات آلومنیوم
 • نیترات نقره
 • نیترات نیکل

MOP = Muriate Of Potash.

TSP = Triple Super Phosphate.

SOP = Sulphate Of Potash.

DAP = Diammonium phosphate.

MAP = Monoammonium phosphate.

SOP = potassium sulfate.

MKP = Monopotassium phosphate.