شرکت سبزینه تجارت: تولید کننده و واردکننده نهاده های کشاورزی
شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17
۲۲ دی ۱۳۹۸

سیترونا میکرو کمپلکس

این کود حاوی مقدار مناسبی از آمینو اسید بوده و با اصلاح اسیدیته خاک باعث بهبود جذب عناصر میکرو توسط گیاه می‌شود و نیاز گیاه را به این عناصر مرتفع می‌کند.