شرکت سبزینه تجارت: تولید کننده و واردکننده نهاده های کشاورزی
شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17
09 تیر 1398
سیترونا ویژه

سیترونا ویژه

کود کامل سیترونا ویژه حاوی درصد مناسبی از عناصر ماکرو و میکرو به صورت کلات شده  به همراه اسیدهای آمینه و اسیدهای آلی مانند فولویک اسید و هیومیک اسید است.

02 تیر 1398
رستان زعفران

رستان زعفران

محصول رستان زعفران با تامین عناصر مورد نیاز گیاه زعفران، باعث افزایش و بهبود گل آوری و تقویت این گیاه می شود و عملکرد تولید مزرعه را در واحد سطح افزایش می دهد.