شرکت سبزینه تجارت: تولید کننده و واردکننده نهاده های کشاورزی
شنبه تا چهار شنبه 8:30 تا 17
۱۶ تیر ۱۳۹۸

تغذیه چغندرقند

چغندر قند از گیاهان زراعی بسیار مهم است و ارزش غذایی بالایی دارد. چغندرقند در طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی و خاک سازگار می باشد و مقاومت نسبی به خشکی دارد.

۲۳ تیر ۱۳۹۸

کودهای فسفاته

فسفر بعد از نیتروژن مهمترین عنصر غذایی ضروری و پر مصرف مورد نیاز گیاه بوده و مهمترین نقش آن درفرایند تولید و انتقال انرژی است.

۳۰ مهر ۱۳۹۴

محصولات شرکت سبزینه تجارت در یک نگاه

محصولات این شرکت شامل: کودهای مایع و پودری محلول پاش، محرکهای رشد و ضد استرسها، اصلاح کننده های خاک، کودهای مکمل و اورگانیک، کودهای فروت ست، کودهای کامل NPK، کودهای اختصاصی، سورفکتانتها، و محصولات وارداتی از اروپا است.